Održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Predloga programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove

U petak, 10. juna 2022. godine, u hotelu Falkesteiner i putem ZOOM platforme održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Predloga programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, u aprilu 2022. godine, uputilo je Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom.

Pozivu se odazvalo i udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine”.

Izrada Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove predviđena je Zakonom o klimatskim promenama koji je usvojen 2021. godine, ali on takođe predstavlja i obavezu koju Srbija ima prema Sporazumu iz Pariza i Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime. 

Shodno tome, Ministarstvo zaštite životne sredine otpočelo je sa izradom Programa, a kao prvi korak u ovom procesu jeste formiranje multisketorske Radne grupe koja je sačinjena od predstavnika i predstavnica organa javne uprave, privrede i predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva.

Rešenjem o obrazovanju Radne grupe za izradu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom Ministarstva zaštite životne sredine od 6.6.2022. imenovano je ukupno 38 članova/ica i njihovih zamenika/ca, a udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” predstavljaće predsednik Upravnog odbora Igor Jezdimirović kao član radne grupe i Ivana Milovac kao zamenica člana.

Zadatak ove Radne grupe je da pribavi sve potrebne sektorske podatke i informacije od značaja za izradu Programa, identifikuje mogućnosti, vremenski okvir i konkretne aktivnosti i mere u oblasti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u sektorima od značaja, kao i mišljenje u pogledu održivosti predloženih mera. Rok za izvršenje ovog zadatka je 1. april 2023. godine.

Rešenje za obrazovanje radne grupe