NS EKO-DINAR: Deo predloga građana i građanki biće realizovan kroz aktuelne projekte

U okviru kampanje “NS eko-dinar u službi građana”, tokom februara meseca Novosađani i Novosađanke imali su mogućnost da na sajtu nsekodinar.rs postave svoje predloge i sugestije za uređenje zelenila i uklanjanje otpada, kako bi se i oni uvrstili u aktivnosti javno-komunalnih preduzeća koje se u okviru godišnjeg Programa finansiraju sredstvima prikupljenim od naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Lista prvih 100 prikupljenih predloga predata je nadležnima na sastancima koje su „Inženjeri zaštite životne sredine“ u drugoj polovini marta organizovali sa predstavnicima i predstavnicama Gradske uprave za zaštitu životne sredine, JKP „Gradsko zelenilo“ i JKP „Čistoća“.

Kao što je i dogovoreno, nadležne službe dostavile su nam prve informacije o mogućnostima za realizaciju predloga koji su, kroz kampanju na društvenim  mrežama, od strane građana i građanki označeni kao prioritetni.

„Gradsko zelenilo“ urediće travnjak na Trgu Save Vukosavljeva u MZ Podbara, kod okretnice autobusa broj 6, a u programu redovnog održavanja predviđena je nega postojećeg drveća i popuna sadnica koje nedostaju na Sunčanom keju, na potezu od Žeželjevog mosta do kanala DTD (MZ Salajka).

U MZ Radnički, u Rumenačkoj ulici od broja 125 do 135 obavešteni smo da postoji mogućnost unapređenja prostora predbašti sadnjom niske i srednje visoke vegetacije, ali da je površina koja je navedena za dodatno uređenje – razdelno ostrvo između trotoara i biciklističke staze, predviđena samo kao travljak jer ga okružuje visoka vegetacija.

Dve lokacije koje su građani i građanke predložili za uređenje nisu u nadležnosti ovog preduzeća – zelena površina oivičena Bulevarom Patrijarha Pavla i Futoškim putem (MZ Bratstvo Telep) je prostor predviđen za gradnju, a dvorište stare fabrike Niva u Šumadijskoj ulici (MZ Dunav) nije javna zelena površina.

Iz „Gradskog zelenila“ obavestili su da će i ostali predlozi građana i građanki biti razmotreni i ukoliko bude postojala mogućnost realizovani kroz Projekat „Očuvanje i unapređenje zelenila malih urbanih celina u Novom Sadu“.

Na prvoj listi predloga koji su stigli do kraja februara meseca,  33 se odnosilo na oblast otpada – uklanjanje divljih deponija, sanaciju degradiranih javnih površina i sakupljanje i uklanjanje rasutog otpada. Čak trećina obuhvatila je lokacije uz Dunav, koje su u nadležnosti JVP „Vode Vojvodine“.

Sve nas je obradovala vest da je Grad Novi Sad 2. aprila organizovao zajedničku akciju uklanjanja smeća na područja priobalja od Ribarskog ostrva do brane u Futogu, u koju su bile uključene službe JKP „Čistoća“, Komunalne inspekcije, JVP „Vode Vojvodina“ i JP „Vojvodinašume“.

“Inženjeri zaštite životne sredine” kampanju “NS eko-dinar u službi građana” pokrenuli su sa idejom da motivišu Novosađane i Novosađanke da se aktivno uključe u kreiranje godišnjeg Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada.

Prikupljanje predloga za unapređenje zelenila i čišćenje javnih površina u Novom Sadu i svim naseljenim mestima na području Gradu nastavlja se i dalje, putem interaktivne mape na sajtu nsekodinar.rs.

Nastavak aktivnosti omogućen je kroz program institucionalne podrške u okviru projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo ACT“. Cilj ACT projekta je aktivno  građansko društvo u kome građani  i građanke više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na  lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. 

 

Fotografije: „Inženjeri zaštite životne sredine“, Grad Novi Sad