Kompanija NIS uključila se u akciju „Zamenite stari papir za sadnice“

Shvatajući značaj razvoja svesti o zaštiti životne sredine i stvaranja osnovnih preduslova za uspostavljanje sistema reciklaže, zaposleni NIS-a na benzinskim stanicama u Novom Sadu i Beogradu, u saradnji sa Sektorom za HSE, učestvovali su u akciji „Zamenite stari papir za sadnice“.

Ovu akciju sedmu godinu za redom organizuje udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ tokom manifestacija „Novosadsko proleće“ i „Novosadska jesena“, a ove godine prvi put trajanje same akcije produženo je i van okvira ovih manifestacija, upravo zahvaljujući uspostavljanju saradnje sa kompanijama NIS, „Papir servis“ i „Ekostar pak doo“.

Tokom trajanja akcije na benzinskim stanicama i u poslovnim prostorijama NIS-a u Novom Sadu i Beogradu prikupljeno je pet tona starog papira koji je poslat na reciklažu, a učesnici su dobili sadnice koje su posađene na maloprodajnim objektima NIS-a koji su obuhvaćeni akcijom.

Reciklažom 1 tone starog papira smanjuje se emisija štetnih gasova za oko 70 odsto, sačuva 17 stabala drveta starosti između 15 i 20 godina i uštedi 4.200 kW električne enerije, 1.400 litara goriva i 32.000 litare vode potrebne za proizvodni proces.