Kickoff sastanak u Novom Sadu

U periodu od 13. do 18. decembra održava  se pripremni sastanak u okviru  projekta „Building International Bridges“.  Ovaj projekat realizuje udruženje „Kosmos“ iz Bosne i Hercegovine, u saradnji sa pet partnerskih organizacija: Yaygim Ergitim Merkezi Dernegi iz Turske, Zona Franka iz Italije, Mostar Friedens Projekt iz Nemačke, CAZAS iz Crne Gore i „Inženjeri zaštite životne sredine“ iz Srbije. 

Ovaj pripremni sastanak je prva od pet projektnih aktivnosti koje će se realizovati u periodu od 15. novembra 2018. do 14. maja 2020. godine i održava se sa ciljem zajedničkog planiranja projektnih aktivnosti. Tokom posete Novom Sadu, naši partneri imali su priliku i da posete prostorije OPENS-a i saznaju više o promenama koje je titula omladinske prestonice Evrope donela našem gradu, kao i da učestvuju na prvom fandrejzing kongresu- FundCon u organizaciji OPENS-a.

U narednom periodu, u okviru projekta „Building International Bridges“, održaće se treninzi za mlade i omladinske radnike u Crnoj Gori i Italiji, omladinska razmena u Turskoj, evaluacioni sastanak u Bosni i Herzegovini, a ceo projekat će biti praćen lokalnim kampanjama i e-kampanjama putem društvenih mreža.  

Prva faza projekta biće posvećena istraživanju korena stereotipa, predrasuda, diskriminacije i promovisanje kulturne raznolikosti, dok će se u drugoj fazi pristupiti razvijanju veština i kompetencija omladinskih radnika i mladih u oblasti ljudskih prava, prava izbeglica, migracija, etničkih grupa, kao i prava Roma. 

Projekat ima za cilj podizanje svesti o predrasudama, stereotipima, ksenofobiji, rasizmu kao posebnim apsektima kulturne raznolikosti, kao i deljenje znanja i iskustava, naročito kada su u pitanju radikalni načini razmišljanja kod mladih.

Projekat „Building International Bridges“ se realizuje u okviru Erasumus+ programa koji je sufinansiran sredstvima Evropske komisije.