JAZAK: Radionica strateškog planiranja

U Centru za ruralni razvoj i primenjeno obrazovanje u selu Jazak na Fruškoj gori, od 19. do 21. februara tim „Inženjera zaštite životne sredine“ radio je na formulisanju strateškog plana organizacije za naredni period.

Prateći promene koje su iz godine u godinu sve učestalije u gotovo svim oblastima – od politika zaštite životne sredine u Republici Srbiji, procesima evropskih integracija, pa do novih obrazaca rada u civilnom sektoru i svakodnevnim radnim procedurama, prvog dana posebna pažnja bila je posvećena redefinisanju misije, vizije i vrednosti udruženja.

Uz pomoć SWOT matrice sprovedena je analiza okruženja i same organizacije i otvorena diskusija o prilikama i pretnjama koje mogu da utiču na planiranje i sprovođenje aktivnosti, ali i potencijalima i najslabijim tačkama koje bi trebalo unaprediti unutar tima.

 

Tokom drugog dana, šestoro članova i članica „Inženjera“, uz podršku facilitatorke, u grupama i u plenumu radilo je na definisanju strateških ciljeva i mera za naredne tri godine.

Trećeg dana fokus rada bio je na konkretnim aktivnostima za 2021. godinu, resursima koji su za njihovu implementaciju neophodni, kao i na indikatorima uz pomoć kojih će se pratiti i vrednovati postignuti rezultati.

Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno  građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na  lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. 

#ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u  zajednici. Prva faza projekta realizovaće se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra  2023. godine.