Inženjeri zaštite životne sredine: Izveštaj za 2018. godinu

Godina za nama bila je dinamična. Postali smo punopravna članica Koalicije 27 i prvi put učestvovali u pisanju izveštaja iz senke za poglavlje 27, čime je u izveštaj uvrštena i oblast upravljanja otpadom.

Ministarstvo zaštite životne sredine prihvata našu inicijativu za uključivanje u radnu grupu za izradu specifičnih planova implementacije (DSIP) za Okvirnu direktivu o otpadu.

Sa predstavnicima privatnog sektora u oblasti reciklaže potpisujemo Memorandum o saradnji i zajednički organizujemo nacionalnu konferenciju i promotivnu kampanju Odgovorno upravljanje otpadom.

Uspesi se nižu i u oblasti omladinskog rada, započinjemo trogodišnji projekat „Erasmus + otvara vrata“ i strateške aktivnosti kao jedan od osnivača Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“ koji preuzima veliku odgovornost za uspešnu realizaciju programa Omladinske prestonice Evrope za narednu 2019. godinu.

Na sve ove uspehe i mnogobrojne aktivnosti, senku je bacio propast Regionalnog centra za životnu sredinu, koji je umalo u ponor za sobom povukao i mnogobrojne organizacije koje je podržavao, među kojima i našu.

Nakon velike borbe i zahvaljujući dobrom kriznom menadžmentu uspeli smo da se konsolidujemo, utvrdimo tačan gubitak i obustavimo planirane aktivnosti u okviru institucionalne podrške koja nam je iznenada uskraćena.

Mnogo toga se naučilo i mnogo toga nas je iznenadilo, ali smo iz svega izašli jači i spremniji za nove izazove koji su pred nama.

Kako biste se upoznali sa celokupnim radom Inženjera zaštite životne sredine u prethodnoj godini sačinjen je Izvestaj o radu za 2018. godinu.

DELUJTE LOKALNO,
MISLITE GLOBALNO !!!
MSc Igor Jezdimirović
Predsednik Upravnog odbora
Udruženja Inženjeri zaštite životne sredine