„Erasmus+ otvara vrata“ u Gračanici

U sredu, 7. novembra u Domu kulture u Gračanici, udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ organizovalo  je sastanak sa predstavnicima organizacija za mlade i organizacija mladih sa Kosova.

Nakon konferencije koja je održana u periodu od 18. do 20. oktobra na Fruškoj gori, a koja je okupila oko 50 predstavnika i predstavnica organizacija za mlade i organizacija mladih iz zemalja Zapadnog Balkana i donosioce odluka koji imaju uticaj na razvoj Erazmus+ programa sa ciljem kreiranja preporuka za unapređenje korišćenja Erazmus+ programa, planirani su razgovori sa predstavnicima omladinskih organizacija kako bi se jasnije definisale izrađene preporuke.

Prvi takav sastanak je održan u Gračanici sa predstavnicima organizacija SCI GAIA, CREATE Foundation, NGO OAPA i Nacionalnog ansambla „Venac“.

Tokom razgovora,  zaključeno je da je organizacijama koje se bave omladinskim pitanjima sa Kosova potrebna veća podrška SALTO Resurs centra za jugoistočnu Evropu i kontakt tačke na Kosovu u vidu njene veće vidljivosti, organizovanja info dana i predstavljanja mogućnosti koje pruža program Erazmus+, treninga i obuka za pripremanje kvalitetnih projektnih prijava, kao i pružanje drugih pravovremenih informacija o programu.

Ove, kao i sugestije kreirane tokom konferencije i sastanaka u drugim zemljama regiona, biće objedinjene i objavljene u vidu brošure, koja će služiti kao alat za zagovaranje unapređenja položaja i prilika mladih sa Balkana.

Projekat „Erazmus+ otvara vrata“ je trogodišnji projekat koji realizuje udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ u okviru programa „Novi Sad- Omladinska prestonica mladih 2019.“, a koji je sufinansiran sredstvima Grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Ministarstva kulture i informisanja.