Deponije nekad i sad

Kako bi se građanima i građankama skrenula pažnja na značaj odgovornog upravljanja otpadom, ukazalo na trenutno stanje u Republici Srbiji ali i dali predlozi za rešavanje problema vezanih za ovu temu pokrenuta je kampanja koja se sastojala od četiri promotivno-edukativna video priloga u saradnji sa novinarom i televizijskim voditeljem Jovanom Memedovićem.

Deponije nekad i sad je promotivni video koji odgovara na pitanje šta se dešava sa otpadom koji svakodnevno nastaje u našim domovima. Prati put odbačenog smeća u gradu Pančevu do smetlišta koje se nalazi uz reku Tamiš, ali i pokazuje primer dobre prakse kroz sistem primarne separacije otpada za reciklažu i odlaganja na sanitarnu deponiju.

Ceo promotivni video možete pogledati na linku OVDE.