Cirkularna ekonomija

Kako bi se građanima i građankama skrenula pažnja na značaj odgovornog upravljanja otpadom, ukazalo na trenutno stanje u Republici Srbiji ali i dali predlozi za rešavanje problema vezanih za ovu temu pokrenuta je kampanja koja se sastojala od četiri promotivno-edukativna video priloga u saradnji sa novinarom i televizijskim voditeljem Jovanom Memedovićem.

Drugi promotivni video se bavi cirkularnom ekonomijom. Gledaoci će saznati šta je cirkularna ekonomija i na koji način doprinosi očuvanju resursa i smanjenju negativnog uticaja čoveka na životnu sredinu. Ovakvi modeli se već koriste u razvijenim zemljama i potrebno je prilagoditi za naše potrebe i primeniti kako bi sačuvali prirodne resurse za buduće generacije.

Ceo promotivni video možete pogledati na linku OVDE.