Uspešno realizovan seminar „Eko patrole za škole“

Trodnevni seminar pod nazivom „Eko patrole za škole“ održan je sa velikim uspehom od 8. do 10. decembra 2023. godine u Hotelu NORCEV na Fruškoj gori. Ova edukativna inicijativa privukla je značajnu pažnju, s obzirom da je pristiglo čak 79 prijava za učešće. Nakon pažljivog odabira, 25 učesnika/ca imalo je priliku da se upozna sa aktivnostima Inženjera zaštite životne sredine i projektom „Eco patrols 4 environmental goals“.

Interesovanje prosvetnih radnika za seminar ukazuje na rastući značaj tema zaštite životne sredine u obrazovnom procesu, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Tokom seminara, učesnici su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa projektom i daju svoj doprinos razvoju priručnika za vannastavne aktivnosti sa srednjoškolcima.

Glavni cilj seminara bio je prikupljanje povratnih informacija o izrađenom priručniku, koji je jedan od ključnih proizvoda projekta „Eco patrols 4 environmental goals“. Informacije dobijene od učesnika omogućiće unapređenje sadržaja priručnika i prilagođavanje potrebama srednjoškolaca u Srbiji. Važno je istaći da je priručnik rezultat saradnje organizacija i omladinskih radnika iz Hrvatske, Makedonije, Italije, Mađarske i Srbije.

Nakon prikupljanja sugestija tokom seminara, kao i sličnih događaja u partnerskim zemljama, priručnik će postati javno dostupan i besplatan za korišćenje.

Inženjeri zaštite životne sredine će nakon objavljivanja priručnika pružiti podršku za njegovu implementiraju, čime će doprineti edukaciji mladih o važnosti očuvanja životne sredine.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci Erasmus + programa Evrospke unije.