Trening program Sprovođenje inicijativa za uvođenje koncepta nula otpada na lokalnom nivou

24. i 25. februara 2022. godine su Inženjeri zaštite životne sredine, zajedno sa Centrom za energiju, okolinu i resurse iz Sarajeva (BiH) održali trening program pod nazivom Sprovođenje inicijativa za uvođenje koncepta nula otpada u lokalnim zajednicama u okviru projekta Opštine sa nula otpada.

Cilj treninga je bio da se ojača kapacitet lokalnih aktera u oblastima upravljanja otpadom i zaštite životne sredine u njihovim kontinuiranim naporima da unaprede sistem upravljanja otpadom primenom strategija i praksi za postizanje nula otpada, kao i adekvatnim praćenjem i izveštavanjem o uspešnosti njihove implementacije.

Ovaj virtuelni događaj je okupio 178 učesnika. Među njima su bili predstavnici javnih komunalnih preduzeća, jedinica lokalnih samouprava, operatera sistema, sakupljača otpada, socijalnih preduzeća, nevladinih organizacija, zelenih preduzetnika, akademskog sektora i drugih relevantnih institucija. Na ovom treningu je ukupno osam predavača i predavačica iz Srbije i Bosne i Hercegovine podelilo svoja znanja i iskustva sa učesnicima uz predstavljanje niza primera dobrih praksi, koji se temelje na principima nula otpada sa ciljem motivisanja učesnika da slične inicijative primene u svojim lokalnim zajednicama.

Predavači iz Inženjera zaštite životne sredine su bili Igor Jezdimirović i Nikola Gluvaković. Predavači i predavačice iz Centra za energiju, okolinu i resurse su bili Šejla Mahmutović, Jasmina Imamović, Sadžida Hafizović, Mirzet Mujagić i Emina Kadrić. Pored pomenutih predavača i predavačica, kao predavač je učestvovao i profesor Nemanja Stanisavljević, sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada (SRB).

Prezentacije koje su predavači i predavačice predstavili su:

  • Šejla Mahmutović – Koncept nula otpada na lokalnom nivou kao alat za postizanje društveno – ekonomskog razvoja.
  • Sadžida Hafizović – Lokalne inicijative za sprečavanje nastanka otpada i Šeme za ponovnu upotrebu i popravku.
  • Jasmina Imamović – Uvođenje sistema za odvojeno prikupljanje frakcija komunalnog otpada i Optimizacija upravljanja organskim otpadom.
  • Nikola Gluvaković – Adekvatno upravljanje rezidualnim komunalnim otpadom.
  • Igor Jezdimirović – Primena ekonomskih podsticajnih mera na lokalnom nivou.
  • Mirzet Mujagić – Podrška poslovnim modelima baziranim na konceptu nula otpada.
  • Nemanja Stanisavljević – Smernice za praćenje i izveštavanje o uspešnosti implementacije praksi nula otpada.
  • Emina Kadrić – Uključivanje i komunikacija sa lokalnom zajednicom.

Prvi dan treninga je bio predviđen za upoznavanje učesnika sa tehničkim delom strategija za postizanje nula otpada na lokalnom nivou kroz primere najboljih dostupnih praksi i dokazanih tehnologija iz oblasti. Moderatorka prvog dana treninga je bila Sadžida Hafizović. Drugi dan je bio predviđen za predstavljanje strategija za podršku poslovnim modelima zasnovanim na principima nula otpada, primeni ekonomskih podsticaja, kao i komunikacijskih metodama za uključivanje lokalne zajednice u proces tranzicije ka nula otpadu. Moderatoka drugog dana treninga je bila Ivana Milovac iz Inženjera zaštite životne sredine.

Na kraju oba dana treninga su učesnici ispunili formulare čija je svrha evaluacija transfera znanja i na osnovu ostvarenih rezultata učesnicima biti dodeljen sertifikat o učešću. Ključne poruke dvodnevnog edukativnog programa Sprovođenje inicijativa za uvođenje koncepta nula otpada u lokalnim zajednicama preuzmite putem linka.