Projekat „Erasmus + otvara vrata“ prezentovan na Evropskoj konferenciji mladih o nezaraznim bolestima u Sloveniji

Prva Evropska koferencija mladih o nezaraznim bolestima organizovana je u okviru Erazmus + programa od strane Međunarodne Omladinske zdravstvene organizacije i partnera, od 05. do 09. 12. 2019. godine u Portorožu u Sloveniji. Inženjeri zaštite životne sredine bili su jedan od zvaničnih partnera na konferenciji sa svoja dva predstavnika koji su sa ostalim učesnicima podelili svoja iskustva i ekspertizu iz oblasti zdravlja mladih i omladinske politike.

Cilj konferencije bio je da se na jednom mestu okupe omladinski sektor i sektor javnog zdravlja i time omogući prostor za diskusiju o važnim pitanjima evropskog omladinskog rada i omladinske politike. Konferencija je imala za cilj i da obezbedi razmenu znanja i primera dobre prakse u polju zdravlja mladih, kako bi se osigurali bolji radni i životni uslovi mladih u Evropi.

Preko 100 mladih, mladih stručnjaka i profesionalaca Evrope iz oblasti zdravlja mladih okupilo se u Portorožu kako bi se započelo rešavanje različitih potreba sektora kao što su: pobuđivanje i povećanje interesovanja mladih i omladinskih organizacija za prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti i zdravstvene politike, promovisanje projekata zasnovanih na razmeni znanja u oblasti omladine i zdravlja, osnaživanje učesnika neophodnim alatima za uključivanje u uspostavljanje zdravijeg okruženja za mlade na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Učesnici su tokom pet dana imali priliku da prisustvuju izvanrednim izlaganjima, raznovrsnim radionicama kao i sesijama za diskusiju i međusobno umrežavanje, što je dobra polazna tačka za dalje delovanje u oblasti omladinske politike i zdravlja mladih. Pored toga, kao rezultat konferencije za one koji nisu prisustvovali, od strane učesnika pripremljen je dokument koji će uskoro biti dotupan na https://yho.network , koji sadrži skup zaključaka i razmišljanja, dobijenih zajedničkim radom, o trenutnom stanju zdravlja mladih, budućim koracima i preporukama.

Učešće na ovoj konferenciji predstavnici Inženjera zaštite životne sredine iskoristili su da prikažu aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Erasmus + otvara vrata“ i omladisnek prestonice Evrope, kao i da pozovu prisutne da se aktivnije uključe u povezivanje i saradnju sa zemljama na Zapadnom Balkanu.