Poziv za učešće na konferenciji „Odgovorno upravljanje otpadom“

U nameri da otvore diskusiju o tri goruća problema u oblasti upravljanja otpadom, „Inženjeri zaštite životne sredine“, Udruženje industrije otpada „Hrabri čistač“, Srpska asocijacija ambalažnog otpada i Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije“ zajednički organizuju konferenciju pod nazivom „Odgovorno upravljanje otpadom“.

Skup će se održati u velikoj sali Privredne komore Srbije u Beogradu, u petak 20. aprila. Planirana su tri panela na kojima će se razgovarati o ambalažnom, opasnom i komunalnom otpadu – „Ambalažni otpad: problem ili šansa?“, „Opasan otpad: problem rešavanja istorijskog zagađenja“ i „Komunalni otpad: između javnog i privatnog“.

Učesnici i učesnice biće pozvani da iznesu svoje predloge i inicijative i pomognu u nalaženju odgovora na pitanja: Kako unaprediti pravni, institucionalni i fiskalni okvir da bi upravljanje otpadom postalo odgovorno i održivo?, Kako obezbediti efikasnu primenu načela “zagađivač plaća”, namensko trošenje sredstava za zaštitu životne sredine i kontrolu ulaganja u sistem upravljanja otpadom? Ko je odgovoran za ilegalno zakopan otpad u Srbiji i kada će Republika Srbija imati rešenje za konačno zbrinjavanje opasnog otpada? Kako razvoj javne svesti o upravljanju otpadom vratiti među prioritete i pojasniti ekonomsku dobit od prevencije nastajanja zagađenja i pravilnog upravljanja otpadom?

Svi zainteresovani za učešće na konferenciji potrebno je da popune online prijavu koja se nalazi OVDE.

Okvirna agenda može se pogledati OVDE.

Konferencija se organizuje uz podršku Ekostar pak d.o.o. i CSOnnect programa Regionalnog centra za životnu sredinu, koji finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju SIDA.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mejla izzsns@gmail.com.