Ponovna upotreba

Kako bi se građanima i građankama skrenula pažnja na značaj odgovornog upravljanja otpadom, ukazalo na trenutno stanje u Republici Srbiji ali i dali predlozi za rešavanje problema vezanih za ovu temu pokrenuta je kampanja koja se sastojala od četiri promotivno-edukativna video priloga u saradnji sa novinarom i televizijskim voditeljem Jovanom Memedovićem.

Četvrti promotivni video se bavi ponovnom upotrebom. Jedan od načina da se smanji količina otpada koji završi na deponijama je da se proizvodima promeni namena i na taj način ponovo vrati vrednost ili da se taj proizvod reparira i još jednom upotrebi. Ponovnom upotrebom bi se otvorila nova radna mesta, ali i povratila stara, kao što je to slučaj sa starim zanatima.

Ceo promotivni video možete pogledati na linku OVDE.