Osnovana mreža ekoloških udruženja „Pošumimo Vojvodinu“

25.01.2020 – Na sastanku NVO u Sremskim Karlovcima u ekološkom centru „Radulovački“ je osnovana mreža civilnih organizacija sa imenom „Pošumimo Vojvodinu“. Udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine je jedno od 15 NVO koje su učestvovale u osnivanju, a još oko 10 udruženja je najavilo pristupanje mreži.

Sa 6,5% teritorije pod šumom Vojvodina važi za jedan od najmanje pošumljenih regiona u Evropi, te da bismo bili na nivou razvijenih zemalja EU taj procenat bi trebao da se uveća više od dva puta. Donosioci odluka i javnost ne pridaju dovoljan značaj ovom problemu i pored činjenice da su šume veoma bitne a pogotovo u oblasti u kojoj je poljoprivreda najzastupljenija. Očuvanje i pošumljavanje nisu prioritet, finansiranje je nedovoljno, planiranje je neefikasno tako da rezultati pošumljavanja izostaju.

Veliku društvenu ulogu imaju organizacije civilnog društva koje svojim znanjem i iskustvom u oblasti zaštite životne sredine mogu doprineti poboljšanju stanja u kojem se nalaze šume Vojvodine. Jedan od načina na koji se uspešno može boriti protiv ovog problema je osnivanje mreže koja će okupljati udruženja čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje stanja postojećih šuma i povećanje pokrivenosti šumama u AP Vojvodini.

Mreža je osnovana radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

-Većeg uticaja javnosti na donosioce odluka na svim nivoima vlasti radi očuvanja i unapređenja postojećih šuma i povećanja površina pod šumama u AP Vojvodini;

-Razvijanja svesti javnosti o važnosti očuvanja šuma i pošumljavanja na zaštitu prirode, poljoprivrede, ekonomije i ublažavanja posledica klimatskih promena;

-Veće medijske vidljivosti činjenica i problema, kao i načina za njihovo rešavanje u vezi sa stanjem pošumljenosti u AP vojvodini;

-Udruživanje znanja, iskustava, dostupnosti medijima, internet vidljivosti i drugih kapaciteta članica Mreže.

Svaka organizacija civilnog društva osnovana na teritoriji AP Vojvodine, pojedinac ili neformalna grupa mogu postati članica mreže „Pošumimo Vojvodinu“. Uslovi za pristupanje mreži su prihvatanje ciljeva Mreže, delovanje u oblasti zaštite životne sredine, poljoprivrede, omladinskog rada, ljudskih prava i slično. Članice Mreže odlučuju o prijemu novih članova.

Osnivači Mreže „Pošumimo Vojvodinu“ su:

Ekološki centar Stanište iz Vršca, inicijator;

Pokret gorana Vojvodine;

Društvo za zaštitu i proučavanje prica Srbije iz Novog Sada;

Ekološko udruženje Avalon iz Vršca;

Inženjeri zaštite životne sredine iz Novog Sada;

USR Deliblatsko jezero iz Deliblata;

UG Eko zona Kovin iz Kovina;

NIDSBE Josif Pančić iz Novog Sada;

Ekološki pokret Vrbasa iz Vrbasa;

Prirodnjačko društvo Gea iz Vršca;

Pokret Odbranimo šume Fruške Gore iz Novog Sada;

DMI Branislav Bukirov iz Novog Sada;

CEKOR iz Subotice;

Pokret gorana Sombora iz Sombora;

Pokret gorana Novog Sada iz Novog Sada.