Održana obuka „Proces pristupanja EU, kreiranje javnih politika i finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou“

U petak, 27. aprila Centar za evropske politike (CEP) i Ekološki centar „Stanište“ organizovali su jednodnevnu obuku „Proces pristupanju EU, kreiranje javnih politika i finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou“.

Obuka je imala za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva sa lokalnog nivoa, kako bi one mogle aktivno pratiti i pokrivati teme koje se tiču procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, u konkretnim oblastima u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 (Životna sredina i klimatske promene), kao i o procesu kreiranja javnih politika i sistemu finansiranja životne sredine na lokalnom nivou.

Na temu procesa pristupanja EU sa učesnicima je razgovarao Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, dok je o ciklusu kreiranja javnih politika govorio Miloš Đinđić, programski menadžer i viši istraživač iz CEP-a. Proces i probleme u finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou predstavio je Dejan Maksimović, istraživač iz Ekološkog centra „Stanište“.

Obuka je realizovana u sklop CSOnnect programa koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC) i finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).