Održan konsultativni sastanak Erazmus + u Tivtu

U okviru projekta „Erasmus plus otvara vrata“ održan je konsultativni sastanak sa mladima i organizacijama za mlade u Crnoj Gori. Na sastanku koji je održan u sredu 4. septembra 2019. godine u Omladinskom klubu u Tivtu prisutni su upoznati se projektnim aktivnostima i mogućnošću da se aktivno uključe u kreiranju preporuka upućenim donosiocima odluka u regionu i u Evropskoj uniji, kada je u pitanju program Erasmus plus. Takođe, prisutnima su preneta iskustva i rezultati aktivnosti koje se realizuju u Novom Sadu kao Omladinskoj prestonici Evrope za 2019. godinu.

Svi zainteresovani mogu preko sajta dijalog.rs da daju svoje komentare na početne preporuke prikupljene od predstavnika mladih i njihovih organizacija iz celog regiona, na ovogodišnjoj konferencije „Erasmus plus otvara vrata“ koja je odžana od 17 do 19. jula na Fruškoj gori. Svoje komentare na preporuke svi zainteresovani mogu da daju do kraja oktobra meseca kada će biti sumirane i formirane konačne preporuke koje će biti predstavljene donosiocima odluka u regionu i Evropskoj uniji.

Sastanak u Tivtu održan je u saradnji sa NVO Cazas i Omladinskim klubom Tivta. Projekat „Erasmus plus otvara vrata“ realizuje kao deo programa Novi Sad Omladinska prestonica Evrope 2019. i predstavlja trogodišnji projekat dijaloga mladih, njihovih organizacija i donosioca odluka.