Na inicijativu udruženja, predstavnik civilnog sektora uključen u radnu grupu Ministarstva zaštite životne sredine

Ministarsto zaštite životne sredine prihvatilo je inicijativu udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“ iz Novog Sada i uključilo MSc Igora Jezdimirovića, kao predstavnika civilnog sektora,  u radnu grupe za Izradu specifičnog plana implementacije Okvirne direktive o otpadu.

Radna grupa će u izraditi Specifični plan implementacije Okvirne direktive o otpadu (Waste Framework directive 2008/98/EK) i kroz taj dokument dati konkretne odgovore o načinima i rokovima za spovođenje ove direktive u Srbiji.

Podršku za ovu inicijativu udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“ dobilo je od relevantnih mreža i saveza civilnog društva koji se bave temom otpada, Koalicije 27, Saveza ekoloških organizacija „Zelena lista Srbije“ i Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, kao i od programa CSonnect koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu.

Poglavlje 27 – zaštita životne sredine i klimatske promene u okviru pregovora o članstvu Srbije u Evrospkoj uniji predstavlja najkomplikovanije poglavlje, koje pored velikih finansijskih sredstava zahteva i širok društveni koncenzus oko načina i rokova za njegovo sprovođenje.

Rešavanja nagomilanih problema u upravljanju otpadom od velikog je značaja za unapređenje stanja životne sredine i smanjenja negativnih posledica otpada na zdravlje ljudi.

U procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom neophodno je učešće javnosti i zainteresovanih strana, kako bi rešenja koja se usvajaju bila što bolja i realnija. Ovakva odluka Ministarstva zaštite životne sredine potvrđuje spremnost na partenrsku saradnju u procesu pregovora.

O radu i aktivnostima u radnoj grupi, udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine”  redovno će izveštavati sve druge zainteresovane organizacije i pojedince putem svog sajt www.activity4sustainability.org i naloga na društvenim mrežama. Takođe svi zainteresovani mogu nam se obratiti kako bi zajedničkim snagama i znanjem doprineli  unapređenju upravljanja otpadom u Srbiji i smanjili štetne posledice koje otpad ima na zdravlje i životnu sredinu.