Konkurs za poziciju sekretara/ke Koalicije 27

Koalicija 27 je platforma za zajedničko učešće organizacija civilnog društva u procesu usvajanja
standarda i vrednosti Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji.

Vizija Koalicije 27 je očuvana životna sredina za dobrobit ljudi i prirode, niskougljenična
ekonomija, efikasno i pravedno korišćenje prirodnih resursa u Republici Srbiji.

Koalicija 27 prati proces usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim
tekovinama EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena i doprinosi tom procesu. Koalicija 27
zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora RS sa EU i predlaže rešenja koja
će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.

Organizacije udružene u Koaliciju 27 su Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena
škola, Centar za ekologiju i održivi razvoj, Centar za unapređenje životne sredine, Društvo za zaštitu
i proučavanje ptica Srbije, GM Optimist, Inženjeri zaštite životne sredine, Jedan Stepen Srbija, Mreža
za klimatske akcije Evrope (CAN), Mladi istraživači Srbije i Svetska organizacija za prirodu (WWF).

Opis posla:
Sekretar/ka biće angažovan/a na sledećim poslovima:
– obavljanje administrativnih i tehničkih poslova vezanih za rad Koalicije;
– koordinacija rada Koalicije;
– upravljanje procesom izrade Izveštaja iz senke i učestvovanje u izradi izveštaja i drugih pisanih
dokumenata Koalicije 27 (komentari na predloge zakona, saopštenja i sl.);
– organizovanje sednica Upravnog odbora i podrška radu Upravnog odbora između sednica;
– praćenje medijskih sadržaja vezanih za aktivnosti Koalicije i oblasti zaštite životne sredine i
održivog razvoja;
– prikupljanje informacija i obaveštavanje članica Koalicije o aktivnostima u oblastima od interesa
Koalicije;
– podrška u pronalaženju i praćenju mogućih izvora finansiranja;
– podrška u izradi i realizaciji projekata uključujući i pisanje analiza i izveštaja o javnim politikama;
– Uređivanje sajta Koalicije 27

Uslovi konkursa:
Kandidat/kinja za sekretara/ku treba da zadovolji sledeće uslove: 

– dobro poznavanje procesa evropskih integracijа;
– dobro poznavanje javnih politika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
– radno iskustvo u administriranju projekata (poželjno u oblasti zaštite životne sredine i održivog
razvoja);
– dobre veštine komunikacije;
– veštine timskog rada;
– odlične organizacione veštine;
– sposobnost za rad pod pritiskom i u kratkim vremenskim rokovima;
– odgovornost, predanost i preciznost u radu;
– napredni nivo govornog i pisanog engleskog jezika;
– dobro poznavanje rada na računaru (MS Office, posebno Word, Excel i Internet).

Šta Koalicija 27 nudi:

– Priliku za rad sa najvećim organizacijama iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji
– Profesionalni i lični rast i razvoj
– Učešće na lokalnim i regionalnim radionicama i konferencijama
– Upoznavanje sa relevantnim akterima iz oblasti zaštite životne sredine
– Fleksibilno radno vreme

Posao je na pola radnog vremena, ali se od zaposlenog/ne očekuje fleksibilnost.
Pozivamo zainteresovane kandidate/kinje da dostave svoju biografiju (
CV) i motivaciono pismo,
na adresu elektronske pošte koalicija27@gmail.com sa naznakom u naslovu:
K27, prijava na
konkurs, (ime, prezime)
.

Krajnji rok za prijavu je 7. septembar 2018e godine, do kraja dana. Razmatraće se samo prijave
prispele do ovog roka. Svi kandidati/kinje biće obavešteni da li su pozvani na intervju koji će se
održati u Beogradu, tokom druge nedelje septembra.

Početak obuke: 19. septembar.
Početak rada: 1. oktobar.