Konferencija: „Erasmus + otvara vrata“

Udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ iz Novog Sada je od 17. do 19. jula organizovalo međunarodnu konferenciju “Erazmus+ otvara vrata” u Kongresnom centru „CEPTOR“ na Andrevlju.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici i predstavnice organizacija za mlade sa sedištima u zemljama zapadnog Balkana(Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo*). Konferenciji su takođe prisustvovali donosioci odluka koji će rezultate i zaključke konferencije koristiti pri razvoju i kreiranju programa za mlade.

Učesnice i učesnici su imali priliku da prisustvuju i učestvuju u jednom od tri panela, vodeći diskusiju i iznoseći svoje predloge za dalji razvoj ključnih aktivnosti Erazmus + programa:

  1. KA1 (ključna aktivnost 1): mobilnost u oblasti obrazovanja i mladih.
  2. KA2 (ključna aktivnost 2): institucionalna saradnja u oblasti obrazovanja, mladih i sporta
  3. KA3 (ključna aktivnost 3): unapređenje obrazovnih politika i politika koje se odnose na mlade.

Preporuke i sugestije koje su nastale kao proizvod diskusije u panel grupama su zajedno prodiskutovane i prezentovane, a nakon završetka konferencije će biti objavljene na sajtu www.dijalog.rs sa ciljem da se dođe do unapređenja korišćenja Erasmus + programa na prostoru zapadnog Balkana kroz prikupljanje preporuka, formiranja zahteva i javnom raspravom. Umrežavanje i uspostavljanje strukturiranog dijaloga je ključno za unapređenje pozicije i mogućnosti mladih sa Balkana. Sve preporuke će biti objavljene u vidu brošure na tri jezika, srpskom, albanskom i engleskom.

Udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” je nosioc trogodišnjeg projekta “Erazmus+ otvara vrata” u okviru programa “Novi Sad – Evropska prestonica mladih za 2019. godinu”.