Koalicija 27 uputila komentare povodom planirane gradnje u nacionalnom parku Đerdap

Članice udružene u Koaliciju 27 uputile komentare na Elaborat za rani javni uvid Plana detaljne regulacije zaštićenog područja „Arheološkog lokaliteta -Lepenski vir“ sa preporukama da se uključe relevantni organi: Ministarstvo životne sredine i Javno Preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, kao i da se uskladi sa Odlukom o pristupanju izradi Plana, proširi radni tim stručnjacima iz oblasti zaštite prirodnog i kulturnog nasleđa.

Povodom objavljivanja Elaborata za rani javni uvid Plana detaljne regulacije zaštićenog područja „Arheološkog lokaliteta – Lepenski vir“ od strane Opštinske uprave opštine Majdanpek, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno – komunalne i inspekcijske poslove oglasile su se organizacije civilnog društva udružene u Koaliciju 27, Svetska organizacija za prirodu (WWF); Centar za unapređenje životne sredine; Alternativa za bezbedne hemikalije- Alhem; Udruženje Jedan stepen Srbija; Mladi istraživači Srbije; Beogradska otvorena škola; Climate Action Network(Mreža za klimatske akcije); Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Inženjeri zaštite životne sredine.

U komentarima koji su upućeni Opštinskoj upravi opštine Majdanpek, članice Koalicije 27 dale su nekoliko predloga kojima bi se ispravili značajni nedostaci i neusklađenosti, zbog čega je neophodno izvršiti njegovu reviziju sa posebnim akcentom na sledeće stavke:

  • Pre dalje razrade Elaborata i Plana, nosilac je u obavezi da pribavi mišljenje Ministarstva zaštite životne sredine o potrebi izrade strateške procene uticaja;
  • Neophodno je uskladiti Elaborat sa Odlukom o pristupanju izradi Plana;
  • Potrebno je proširit radni tim sa stručnjacima iz oblasti zaštite prirodnog i kulturnog nasleđa, kako bi se mogli adekvatno analizirati mogući uticaji plana;
  • U Elaborat precizno preneti odredbe Zakona o zaštiti prirode i Zakona o nacionalnim parkovima i uskladiti rešenja data u Elaboratu sa njima;
  • Elaborat mora da sadrži opisane prirodne i kulturno-istorijske vrednosti na koje bi budući plan mogao da ima uticaj kao i da se analiziraju mogući uticaji u predlože mere za ublažavanje tih uticaja;
  • Neophodno je jasno grafički prikazati položaj zona zaštite u odnosu na planirana planska rešenja.

 

Usklađenost sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite prirode kao i adekvatno uključivanje relevantnih aktera, koji upravljaju ovim prostorom, od presudne važnosti za dalju izradu predloga plana detaljne regulacije.

Predložena planska rešenja  nisu primerena području od nacionalnog interesa za zaštitu prirode i zaštitu nepokretnih kulturnih dobara (pristaništa, bazeni, apartmani i sl.) i da su u velikoj meri u koliziji sa važećom regulativom iz oblasti zaštite prirode.