Kako se borimo protiv Kralja Plastike – omladinska razmena “Youth against Plastic Empire”

Koliko koristimo plastiku u svakodnevnom životu, koje vrste plastike postoje i kako ona utiče na našu životnu sredinu i zdravlje ali i kako da promenimo neke navike su teme kojima smo se bavili tokom omladinske razmene “Youth against Plastic Empire” koju smo organizovali u periodu od 5. do 13. jula.

U razmeni je učestovalo 24 mladih iz 4 evropske države (Srbije, Severne Makedonije, Rumunije i Turske), a organizovali smo je u selu Jazak na Fruškoj gori.

Učesnici su istražili prakse recikliranja u svojim državama i predstavili ostalim grupama, a nakon toga diskutovali o tome koliko su prakse slične ili različite. Saznali smo šta znači princip 5R (Refuse, Reuse, Reduce, Repurpose, Recycle) – životni stil bez otpada: način života u kojem se svaki pojedinac trudi da preuzme potpunu odgovornost za ono što kupuje i koliko otpada proizvede.

Razmišljali smo i tražili najbolje načine da se u našem okruženju ili domaćinstvu nakon razmene otpad svede na minimum.

Naučili smo koje vrste plastike mogu da se recikliraju, a koja plastika je najštetnija za ljude i životnu sredinu. Tokom kreativnih radionica bavili smo se upcycling-om, tj osmišljavali i izrađivali korisne predmete od plastičnog otpada.

Intervjuisali smo meštane Jaska i saznali koji su najveći problemi u okruženju a tiču se upravljanja otpadom, a tokom narednih dana kreirali smo edukativne materijale kojima smo probali da na neke od ovih problema utičemo.

Tokom svih delova programa učestvovali smo u zanimljivim igrama i timbilding aktivnostima, a najzanimljivije bile su nam: squid game, nemoguća misija, crtanje portreta, limbo dance… Osmislili smo zanimljive “kazne” za one koji kasne na sesije, tako da je početak svakog dana bio uzbudljiv.

Naučili smo i šta su ključne kompetencije i kako izgleda YouthPass, a ovih dana svi vredno popunjavamo svoje sertifikate uz podršku lidera grupa.

U okviru programa razmene posetili smo Novi Sad i omladinski centar OPENS, a mi smo u Jasku imali posetu mladih izviđača iz Novog Sada koje smo ugostili i održali jednu sesiju sa njima. Uprkos razlici u godinama i jezičkoj barijeri, bilo nam je vrlo zabavno da se družimo i jedni drugima predstavimo šta radimo u okviru kampa i razmene.

 

/Ovaj tekst napisan je u okviru programa  „OPENS u niskom startu“, koji je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada – Кancelarije za mlade i Omladinskog saveza udruženja „OPENS“./