Erazmus+ otvara vrata II- Preporuke organizacija za unapređenje omladinske komponente Erazmus+ programa za Zapadni Balkan

Publikacija„Erasmus+ otvara vrata“ objavljena je kao rezultat druge po redu konferencije u kojoj su učestvovali predstavnici i predstavnice organizacija mladih i organizacija za mlade, kao i individualnih konsultacija i sastanaka u zemljama regiona. U publikaciji su sumirane zajedničke preporuke organizacija koje se bave mladima za unapređenje podrške koju pruža Erazmus+ program organizacijama u zemljama Zapadnog Balkana.