Čuvajmo Frušku goru

Kako bi skrenuli pažnju turistima koji borave u Nacionalnom parku Fruška Gora na sve veću količinu otpada koji za njima ostaje, organizovana je kampanja „Čuvajmo Frušku Goru“ od strane udruženja Inženjeri zaštite životne sredine, Rotaract Klub Novi Sad i JP Nacionalni Park „Fruška Gora“, a projekat je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.

Kampanja koja je za cilj imala podizanje svesti ljudi radi očuvanja Nacionalnog parka „Fruška Gora“ započeta je uoči prvomajskih praznika 2008. godine, kada je i najveći priliv turista na ovu destinaciju, i trajala je do 2011. godine. U sklopu akcija koje su organizovane u Nacionalnom parku „Fruška Gora“ u ovu svrhu postavljani su punktovi/kontejneri za prikupljanje čvrstog otpada, ali i štampan i distribuiran propagandni materijal. Sprovedena je medijska kampanja i deljene su kese za prikupljanje otpada.

Nakon prvomajskih praznika su organizovane akcije čišćenja zaostalog smeća.

Klikom na sledeće linkove možete preuzeti materijal koji je štampan u okviru akcije „Čuvajmo Fušku Goru“:

Čuvajmo Frušku Goru razglednica (PDF)

Čuvajmo Frušku Goru- plakat (PDF)

Čuvajmo Frušku Goru- liflet (PDF)

U projektu su pored Inženjera zaštite životne sredine, učestvovali i Rotaract Kluba Novi Sad i Nacionalni park „Fruška Gora“, a projekat je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.