25. godina od osnivanja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada

Današnji jubilej, nažalost, dočekujemo sa bolnom činjenicom da ni posle 25 godina od osnivanja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, donosioci odluka u Novom Sadu nisu rešili pitanje odlaganja otpada i ispuštanja otpadnih voda, već sav prikupljeni otpad završava na smetlištu na Klisi, a otpadne vode direktno odlaze u Dunav i na taj način u značajnoj meri zagađuje životnu sredinu i ugrožava zdravlje stanovnika Novog Sada.

Grad Novi Sad među prvima je prepoznao potrebu za ulaganjem u unapređenje i zaštitu životne sredine. Skupština Grada Novog Sada usvojila je 28. decembra 1995. godine Odluku o obezbeđivanju sredstava za zaštitu životne sredine, kojom su uvedene posebne takse kao izvori sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada.

U prethodnih 5 godina, na ime naknada za zaštitu životne sredine u novosadski Budžetski fond za zaštitu životne sredine slilo se preko 11 miliona evra. Najvećim delom prikupljeni novac otišao je JKP “Gradsko zelenilo” i JKP “Čistoća” za podizanje novih zasada, čišćenje javnih površina i uklanjanje divljih deponija.

Detaljan pregled prihoda i rashoda Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine dostupan je na nsekodinar.rs . Ovaj sajt pokrenulo je udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ zahvaljujući podršci UNDP-a, a uskoro će zahvaljujući podršci Centra za israživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA na njemu biti dostupna i interaktivna mapa putem koje će građani i građanke moći da daju svoje predloge o načinu trošenja sredstava iz ovog fonda.

Životna sredina usled ljudskih aktivnosti postaje sve zagađenija i prljavija. Kako bi se obezbedilo da ona bude zdrava i bezbedna, potrebno je da postoji sistem koji obezbeđuje da „zagađivači plaćaju“ štetu koja nastaje, a sredstva koja se naplate namenski da se utroše kako bi se životna sredina očistila i unapredila, u suprotnom posledice zagađenja trpimo svi, a profit izvlači zagađivač. Ovo se neće desiti ukoliko građani/ke ne preuzmu aktivnu ulogu u praćenju potrošnje prikupljenih sredstava i ne zahtevaju od donosioca odluka da spreče zgađenje koje nastaje, a za koje oni već plaćaju takse i nadoknade, dovoljne da se nastali problemi reše.

Na linku Vam dostavljamo skeniranu Odluku o osnivanju fonda iz 1995. godine. U nastavku možete videti infografik na kojem su prikazani prihodi i rashodi fonda u 2019. godini.

 


2 thoughts on “25. godina od osnivanja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada

Comments are closed.