21. 5. 2018.

Trening „Upravljanje otpadom u Srbiji po EU standardima“

U okviru programa podrške civilnom društvu u Srbiji „CSOnnect“, udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ od 20. do 23. maja, na Andrevlju na Fruškoj gori, organizuje trening posvećen temi upravljanja otpadom. Prvog dana susreta, profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu dr Dejan Ubavin održao je predavanje „Uvod u upravljanje otpadom“ i učesnike i učesnice […]

16. 5. 2018.

Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku

Stanje životne sredine u Srbiji u svim aspektima zahteva ulaganje daleko više novca, a samim tim i više političke volje – jedan je od ključnih zaključaka najnovijeg “Izveštaja iz senke” Koalicije 27, koja prati i objavljuje kritički osvrt na napredak Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u delu koji se odnosi na […]

28. 4. 2018.

Održana obuka „Proces pristupanja EU, kreiranje javnih politika i finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou“

U petak, 27. aprila Centar za evropske politike (CEP) i Ekološki centar „Stanište“ organizovali su jednodnevnu obuku „Proces pristupanju EU, kreiranje javnih politika i finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou“. Obuka je imala za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva sa lokalnog nivoa, kako bi one mogle aktivno pratiti i pokrivati teme koje se […]

Water fest
Eko dinar
E projekti

Projekti

2018.

„Pare nisu problem, para ima! – Gde se troši „ekološki dinar“ u Novom Sadu“
Vreme realizacije: novembar 2017. godine – januar 2018. godine

Projekat je podrazumevao sistematizaciju i vizuelni prikaz na namenski kreiranom sajtu (nsekodinar.rs) načina prikupljanja i potrošnje novca koji se od građana i građanki Novog Sada prikuplja na ime posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Slikovni prikazi prihoda i rashoda, odnosno izvora iz kojih se prikupljaju sredstva u Budžetski fond za zaštitu životne sredine, kao i programi/poslovi koji se ovim sredstvima finasiraju, na efektniji način utiču na podizanje svesti građana o trošenju javnih sredstava.

U okviru projekta je održana i konferencija za medije na kojoj je novinarima/kama predstavljen sajt i rezultati projekta.

Takođe, pokrenuta je i peticija kojom se od nadležnih u Gradu Novom Sadu zahteva uključivanje javnosti u izradu Programa korišćenja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada obaveznim uvođnjem javne rasrave.

Finansijska podrška: Program ujedinjenin nacija za razvoj (UNDP)
Iznos sredstva: 392.432,42 dinara

2017.

„Hajmo na OPENS piknik!“
Vreme realizacije: novembar – decembar 2017. godine

Projekat se bavio promovisanjem parkova i zdravih stilova života za učenike i učenice srednjih škola na teritoriji Grada Novog Sada.

Mladi uzrasta od 15 do 19 godina pozvani su da uzmu aktivno učešće u aktivnostima putem društvenih mreža i od strane profesora Medicinske škole „7. april“ kojima je upućeno obaveštenje o planiranim aktivnostima. Aktivnosti na otvorenom su sprovedene u parku u ulici Vojvode Knićanina, kod Medicinske škole „7. april“ 18., 20., 21. i 22. decembra, u dva termina: u jutarnjoj smeni od 10 do 11 časova i u poslepodnevnoj smeni od 15 do 16 časova.

Učenici i učenice su imali priliku da izaberu neku od kratkih vežbi, nakon čega su bili nagrađivani. Za urađene čučnjeva nagrada je bilo vođe. U drugom delu zadatka kao izazov je zadata vežba balansa, tzv vaga. Oni koji su uspeli da urade vage nagrada bio čaj. U aktivnostima je učestvovalo 303 učenika i učenice.

U okviru projekta izrađena je onlajn brošura koja sadrži informacije o parkovima u Novom Sadu i mogućim aktivnostima koje se u njima mogu sprovoditi, sa kratkim receptima za jednostavnu pripremu zdravih obroka.

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu
Iznos sredstava: 500.000,00 dinara

„Lokalni razvoj otporan na klimatske promene – organizovanje regionalne radionice u Novom Sadu“
Vreme realizacije: septembar – oktobar 2017. godine

U okviru projekta Ministarstva zaštite životne sredine i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pod nazivom „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“, udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ pružilo je tehničku podršku u organizaciji regionalne radionice u Novom Sadu.

Dvodnevna radionica realizovana je u prostorijama Privredne komore Vojvodine 10. i 11. oktobra. Prvi dan bio je posvećen „Upravljanju podacima od značaja za borbu protiv klimatskih promena“, a drugi dan „Inovativnim idejama z smanjenje emicije GHG na lokalnom nivou“.

Na radionici su učestvovali predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine, javnih i javno-komunalnih preduzeća, predstavnici i predstavnice poslovnog i civilnog sektora i visokoškolskih ustanova.

Finansijska podrška: Program ujedinjenin nacija za razvoj (UNDP)
Iznos sredstava: 564.198,65 dinara

Institucionalni grant u okviru „Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect“
Vreme realizacije: oktobar 2016. godine – oktobar 2017. godine

Organizacija-nosilac projekta: „Inženjeri zaštite životne sredine“ Novi Sad
Organizacije-partneri: Ekološki pokret „Moravski orašak“ Trstenik, Eko klub „Zeleni putokazi“ Raška, „Zeleni krug“ Novi Sad, Ekološki pokret „Bela breza“ Kruševac, Odred izviđača „Zavičaj 1093“ Vranje, Centar za održivu budućnost „Zelena zona“ Knjaževac, „Porečje“ Vučje, „Zrenjaninska omladinska organizacija – ZORO“ Zrenjanin, Omladinski komunikacioni centar „Kg Youth Sector“ Kragujevac, „Plus“ Beograd i „Irig moj grad“ Irig.

Sveobuhvatni cilj realizacije institucionalnog granta bio je ojačati kapacitete i stabilizovati rad „Inženjera zaštite životne sredine“, razviti kapacitete i podržati aktivnosti članica Saveza ekoloških organizacija „Zelena lista Srbije“ i partnerskih organizacija, zarad što efikasnijeg uključivanja u praćenje predpristupnih pregovora i implementaciju novih zakonskih okvira u oblastima upravljanja otpadom, kvaliteta voda i klimatskih promena.

U okviru projekta uspešno su realizovana dva treninga na temu organizacionog razvoja i prikupljanja sredstava, jedanaest lokalnih akcija, tri susreta organizacija-partnera, konferencija o problemu upravaljanja otpadom, izrađen je strateški plan Saveza „Zelena lista Srbije“, strateški plan udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“, redizajnirana dva sajta, povećana vidljivost svih organizacija-partnera na društvenim mrežama i drugo.

Finansijska podrška: Regionalni centar za životnu sredinu – REC
Iznos sredstava: 3.766.646,03 dinara

2016.

„Mladi i klimatske promene „
Vreme realizacije: septembar – decembar 2016. godine.

Projekat je imao za cilj povećanje kompetenci i aktivnije uključivanje mladih u društvene procese o klimatskim promenama kroz razvoj i implementacija programa neformalnog obrazovanja i povezivanje sa svetskim mrežama i programima u ovoj oblasti.

Aktivnosti na projektu bile su atraktivne za mlade i realizovane na način da im budu interesantne i motivišuće. U okviru projekta održan je trening za mlade lidere u adaptaciji na klimatske promene, realizovana lokalna akcija – javna rasprava o klimatskim promenama i uticaju svetskih i evropskih trendova u ovoj oblasti na Srbiju, medijska i on line kampanja o značaju klimatskih promena i izrađeni su promotivni materijali (baneri, bedževi, like metri, platnene kesice, promo majce)

Primarna ciljna grupa su bili mladi iz Novog Sada od 15 – 30 godina. Kako bi mlade što više zainteresovali za ovu temu u projekat smo uključili i mlade iz Slovenije koji su bili takođe učesnici na treningu za mlade lidere u adaptaciji na klimatske promene. I sa kojima će se nastaviti saradnja i nakon završetka ovog projekta.

Finansijska podrška: Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu
Iznos sredstava: 350.000,00 dinara